A Weboldalt a Carbodiam Magyarország Kft. üzemelteti.
A weboldalon minden kép és szöveges tartalom jogvédett.

Minden jog fenntartva!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A nyilatkozat célja

Jelen nyilatkozat célja, hogy ismertesse és rögzítse a Carbodiam Magyarország Kft. (székhely: 2030 Érd, Dévai út 7.) mint üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és ezen vállalkozás adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Carbodiam Magyarország Kft. mint tulajdonos, üzemeltető által működtetett weblap  http://www.carbodiam.hu és annak aldomain helyein elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 


A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy a Felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A Honlapra történő belépéssel a Felhasználó elismeri, hogy a Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz, adatok megadásához kötheti.

A Honlapon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor bocsájt rendelkezésre. A Honlap használata a Honlap látogatása során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében a Nyilatkozatban meghatározottak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül. A regisztráció, valamint a szolgáltatások megrendelése során megadott személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást az érintettek a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg adják meg. A Honlapon megadott, illetve a látogatás során rögzített személyes adatok kezelője a Szolgáltató.

A Honlapon előfordulhatnak linkek más cégek weboldalaira. A Szolgáltató nem felelős más weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen Nyilatkozat csak a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapra vonatkozik. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz, hogy a Felhasználó személyes adatait illetéktelenektől megvédje, azokat biztonságos adathordozókon, védett helyszínen tárolja.

A megrendeléssel vagy a regisztrációval összefüggésben más személyes adatainak megadása esetén az ilyen személyes adatokat továbbító személyt terheli a felelősség az adatkezeléshez (ideértve az adattovábbítást, és a Szolgáltató által a személyes adatokkal végzett adatkezelési műveleteket is) szükséges hozzájárulás beszerzéséért, és a jogszerű adatkezeléshez szükséges tájékoztatás megadásáért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a más személyes adataival való visszaélés jogellenes.

A Felhasználó megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Szolgáltató számára. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben a Felhasználó bármely személyes adatát önként eljuttatja a Szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Szolgáltató - az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Felhasználó kérheti személyes adatainak törlését, (kivéve, ha az adatok megőrzését külön jogszabály előírja, vagy az adatok törlése jogos érdekeinket sértené), vállalva, hogy a szolgáltatásokat részben vagy egészben a továbbiakban nem tudja igénybe venni. Felhasználó kérheti és megismerheti a róla tárolt személyes adatokat, azok módosításához, hozzáférésük korlátozásához joga van.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem áll módjában vállalni.

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.
A Szolgáltató jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket - a vonatkozó jogszabályok keretein belül - bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Szolgáltató a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlására.
Cégünk kiemelt figyelmet fordít a legújabb (2018) Adatvédelmi Rendelet betartására.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.ADATVÉDELMI POLITIKÁNKRÓL, KÖZÉRTHETŐEN

Kik vagyunk mi?

A Carbodiam Magyarország Kft. gyémántszerszám kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó, magyar tulajdonú, magyarországi székhellyel, telephellyel rendelkező 2005-től működő kisvállalkozás.

Cégnév: CARBODIAM MAGYARORSZÁG KFT.
Cím: 1117 Bp. Hunyadi János út 9. (iroda, raktár, telephely)
Telefon: +36 1 211 2175 (hétfőtől-péntekig: 07h-16h között)
E-mail: carbodiam@carbodiam.hu
Ügyintéző / Cégvezető: Homoki Boldizsár
Telefon: + 36 20 200 5050
Adószám: 13481946-4-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-103132
Székhely: 2030 Érd, Dévai út 7.
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság

Honlap: www.carbodiam.hu

E-mail: carbodiam@carbodiam.hu

Az internetes tárhelyet és webáruházat biztosító szolgáltató adatai:


Cégnév: BIT-Hungary Kft.
Székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51. Logiszt. ép. fszt. 2.
Levelezési cím, Ügyfélszolgálati iroda: 1021 Budapest, Budakeszi út 51. Logiszt. ép. fszt. 2.
Adószám: 10581449-2-41
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-076831
E-mail: support (kukac) web-set.hu
Telefonszámok:
- vezetékes: +36 1 436 - 1010 (csak a lent látható időpontokban)
- fax: +36 1 436 - 1030 
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőtől-péntekig: 10.00-tól 18.00-ig

NAIH-54191/2012 (adatkezelési nyilvántartási szám)

Adatszolgáltatás, adatfeldolgozás, tárolás, adatvédelem, személyi adatok védelme

 Amikor Ön magánszemélyként, vagy jogi személyként a www.carbodiam.hu weboldalt használja, és/vagy webáruházunkban vásárol, a használat megkezdésével elfogadja jelen nyilatkozat és tájékoztatás feltételeit.

A webáruház kosár menüpontjában egy adatlapot talál. Ezen adatlap, vagy a weboldal „Kapcsolat” menüpont űrlapjának kitöltése, a személyes vagy céges adatok megadása, minden esetben önkéntes. Cégünk azért kéri és dolgozza fel adatait, mert ezen adatok megadása feltétlenül és elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy számlát állítsunk ki a vásárolt termékekről, illetve futárszolgálat útján kézbesítendő áruk esetén, a futárszolgálat részére a szállítási címet megadhassuk. Telefonszámot, elektronikus levelezési címet azért kérünk, mert a vásárlások jelentős hányadánál – tekintettel az általunk forgalmazott, részben speciális, egyedi termékekre – további kérdések merülnek fel, melyek tisztázása nem lehetséges személyes kapcsolat felvétele (elektronikus levelezés vagy telefonbeszélgetés) nélkül. Az Ön adataira kizárólag számlaadási kötelezettségünk, az Ön által igényelt házhozszállítási szolgáltatás, valamint termékeink használatára és/vagy elkészítésére vonatkozó kérdések tisztázása van szükségünk. (Példaként lásd: magfúró koronák, egyedi szerszámok).  

Adatait az üzleti kapcsolat folyamatossága esetén, az üzleti kapcsolat gyakorlati érdekében, megőrizzük.

Az „elfelejtés” joga:

Ön bármikor kérheti személyes adatainak törlését.

Adatmódosítás, tárolt adatainak megismerése:

Ön bármikor kérhet betekintést arra vonatkozóan, hogy milyen személyes adatakat tárolunk önről, ezen adatokat módosíthatja.

Ön megszabhatja és korlátozhatja, ki férhet hozzá tárolt személyes adataihoz.

Cégünk sem személyes, sem céges adatokat nem ad el és nem ad bérbe másoknak. Cégünk az Ön által ezen a weboldalon megadott személyi adatait az Ön engedélye nélkül nem bocsátja harmadik fél részére.
Cégünk csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki harmadik félnek az Ön személyes adatait, illetve akkor, ha:


- hatóság erre szólítja fel cégünket

- jogszabály rendelkezései így kívánják
- Ön előzetesen ehhez hozzájárulását adta, kifejezetten kérte, vagy a szolgáltatás igyénybevételéből adódóan megadta
(Például: Ön házhozszállítást kért. Ebben az esetben Ön hozzájárul, hogy név és címadatait, szerződött szállítmányozó partnerünknek átadjuk.)
- cégünkkel, weboldalunkkal összefüggő jogi eljáráshoz szükséges
- vállalkozásunkhoz vagy weboldalunkhoz fűződő jogok, vagy tulajdon megvédése érdekében szükséges.


Az általunk őrzött személyes és céges adatokat minden elvárható módszerrel védjük attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. Vevőink, weboldalunk, webáruházunk felhasználója kérheti személyes adatai törlését (kivéve, ha az adatok megőrzését külön jogszabály előírja, vagy az adatok törlése jogos érdekeinket sértené), vállalva, hogy a szolgáltatásokat részben vagy egészben a továbbiakban nem tudja igénybe venni.

Törekszünk rá, hogy a felhasználók megbízzanak jelen webhely adatvédelmi rendszerében. Tőlünk minden elvárható módon védjük a felhasználók személyes adatait és mindent megteszünk az adatlopás, adatvesztés, a nem rendeltetésszerű használat, engedély nélküli hozzáférés, kiadás, a módosítás ellen.

 

Az adatfeldolgozáshoz történő beleegyezés

Amikor Ön kitölti és elküldi a webáruházunk adatlapját, vagy a weboldalunkon található kapcsolat űrlapot, elektronikus levélben árut rendel tőlünk, ezen rendelés részeként személyes adatokat közöl: ezt önként, saját elhatározásából teszi. Az adatlapok kitöltésével és elküldésével, vagy nekünk szánt (küldött) elektronikus levélben közölt személyes adatokkal, hozzájárul ahhoz, hogy jelen dokumentumban, a fentiekben ismertetett módon és okokból következően, az Ön adatait feldolgozzuk és rendszerünkben tároljuk.

Marketing

Cégünk nem alkalmaz direkt marketing módszereket, nem gyűjt adatokat direkt marketing céljára,

ezért erre vonatkozó, külön engedélykérést sem talál weboldalunkon. Elektronikus levelezési címét kizárólag az Öntől érkezett megrendelések teljesítésének érdekében, megkeresések, kérdések megválaszolására használjuk.

Reklámanyagot, termékekre, árucikkeinkre vonatkozó képeket, adatokat, árakat kizárólag abban az esetben küldünk, ha Ön ezt tőlünk előzetesen, kifejezetten kérte.

Cégünk nem küld hírleveleket.

Cégünk nem készít profilokat.

Ezen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a http://www.carbodiam.hu minden oldalának láblécén.

A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

CARBODIAM MAGYARORSZÁG KFT.

2018.

 

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)
Cégnév: CARBODIAM MAGYARORSZÁG KFT.
Cím: 1117 Bp. Hunyadi János út 9. (iroda, raktár, telephely)
Telefon: +36 1 464 5875
Fax: +36 1 371 1142
E-mail: carbodiam@carbodiam.hu
Ügyintéző / Cégvezető: Homoki Boldizsár
Telefon: +36 20 200 5050
Adószám: 13481946-4-13
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-103132
Székhely: 2030 Érd, Dévai út 7.
Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróság

(a továbbiakban: Szolgáltató) és a BIT-HUNGARY Szolgáltató Kft. által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél vagy Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az Ügyfél lehet:
- Magányszemély (fogyasztó): a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
- Cég, egyéni vállalkozás, közület, intézmény, stb.: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró nem természetes személy.

1. Az ÁSZF hatálya:
A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.carbodiam.hu weboldalon (a továbbiakban: webáruház, weboldal vagy honlap) található elektronikus áruházon keresztül történik. A szerződés a felek között magyar nyelven jön létre.

A webáruház szabadon látogatható. A webáruház szolgáltatásait Ön, mint Ügyfél jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF -ben foglaltakat. Az ÁSZF ezen oldal tetején található nyomtató ikonra kattintva kinyomtatható!

2. Raktárkészlet információ:
Webáruházunkban található termékeink nem mindegyikét tartjuk raktárkészleten, így előfordulhat, hogy a kiválasztott termék azonnal nem érhető el. Ebben az esetben a szállítási határidő külön megegyezés tárgyát képezi.

3. A vásárlás menete:
1. A termékeket a "Kosárba tesz” gombra kattintva gyűjtheti össze.
2. A Kosár modulnál megnézheti az általa kiválasztott termékeket, valamint az árat és az értéket.
3. Az "Kosár megjelenítése" link -re kattintva bármikor megtekintheti a Kosár részletes tartalmát!
4. A mennyiség módosítását átírással, és a módosít gombbal, végezheti el, ill. a tételek törlésére is van lehetőség!

4. Új vásárló:
1. Az Ügyfélnek lehetősége van regisztráció nélkül vagy regisztrált vásárlóként használni a webáruházat.
2. Az adatai megadása után megrendelheti a kiválasztott terméket/termékeket. (A megadott adatok módosítására van lehetőség a legutolsó lépésig, a megrendelés elküldéséig!)
3. Ellenőrizze az adatokat!
4. "Az Ön vásárlói üzenete" rovatban közölheti egyéb kéréseit, szállításra vonatkozó igényeit.
5. Ezután már csak a megrendelés elküldése van hátra, melyről automatikus e-mailt kap visszaigazolásként. A visszaigazoló e-mailben áttekinthetők a megrendeléssel kapcsolatos információk, link segítségével egy kattintással elérhető az ASZF, mely kinyomtatható illetve ismét áttekinthetők a szállítási feltételek!
Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket ill. a Szállítási feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5. Visszaigazolás:
A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, mely tartalmazza a megrendelt termékek árát, értékét, valamint a megrendelés sorszámát, melyre később hivatkozni tud.
Miután a Szolgáltató feldolgozta megrendelését, az ügyintézője - szükség estén - felveheti a kapcsolatot az Ügyféllel a kiszállítás várható időpontjával kapcsolatban. A kiszállítás, a Szállítás menüpontban leírtaknak megfelelően történik, melynek részletei az ügyintéző és az Ügyfél közötti kapcsolatfelvételkor még egyszer egyeztetésre kerülhetnek, ha ez szükséges.

6. Számlázási és fizetési módok:
1. Készpénz (A szolgáltató telephelyén készpénzben.)
2. Utánvét (Szállítói/postai kiszállítás esetén, átvételkor készpénzben.)
3. Átutalás (Csak előzetes megállapodás alapján lehetséges.)
4. Előreutalás (A szállítást megelőzően pro-forma számla alapján, előre történő átutalással. Az árut csak az összeg megérkezése után áll módunkban elküldeni.)

7. A vásárlástól való 14 napon belüli elállási jog:
Az Ügyfélnek mint fogyasztónak (magánszemély, természetes személy) jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül a termék / dolog vásárlásától elállni. A fogyasztó az elállást jelezheti e-mail -ben, telefonon, postai úton és személyesen is. A fogyasztónak az elállási jogot a termék Ügyfél általi átvételének napjától (vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától) kezdve 14 napon belül gyakorolhatja! E lehetőséget a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet biztosítja a fogyasztó számára. A vételi szándéktól való elállás esetén a vételárat és a kiszállítás költségét haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a Szolgáltató, amennyiben a Fogyasztó visszaszolgáltatta a terméket a Szolgáltató részére. Amennyiben a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot igényelt, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Az termék visszaszállításával, visszajuttatásával kapcsolatos költségeket az Ügyfélnek kell viselni. Az Ügyfél a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben visszaküldés után kiderül, hogy a termék nem rendeltetésszerűen volt kipróbálva (vagy hiányoznak egyes tartozékai), a Szolgáltató kártérítést követelhet az Ügyféltől a termék esetleges meghibásodása, károsodása és értékcsökkenése miatt!
A 45/2014. (II. 26.) fogyasztói szerződésekre vonatkozó kormányrendelet hatálya nem terjed ki az Ügyfélre akkor, ha az Ügyfél cég, egyéni vállalkozás, közület, intézmény, egyéb nem természetes személy.

8. Felelősség korlátozás:
A webáruházon keresztül történő vásárlásnál az Ügyfél elfogadja az Internet lehetőségeit, és korlátait. A weboldalon megjelenő képekért, előre nem kiszámítható árváltozásokért (árfolyam ingadozás, beszállítói árváltozás) felelősséget nem vállal a Szolgáltató! Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie. A Szolgáltató nem felel az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért. (Vírus, szoftverhibából, szerver meghibásodásból, illetve egyéb internetes hibából).
Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállal a Szolgáltató felelősséget, ill. a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár, a feltűntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató jogosult a tranzakció lebonyolításától (a megrendelt termék leszállításától) mindenféle következmény nélkül visszalépni! A Szolgáltató jogosult, a vásárlás feltételeit, szabályait és a jelen ÁSZF -t bármikor egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

9. Tájékoztatás:
A Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek és nem kerül iktatásra!

10. Az internetes tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
Cégnév: BIT-Hungary Kft.
Székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51. Logiszt. ép. fszt. 2.
Levelezési cím, Ügyfélszolgálati iroda: 1021 Budapest, Budakeszi út 51. Logiszt. ép. fszt. 2.
Adószám: 10581449-2-41
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-076831
E-mail: support at web-set.hu
Telefonszámok:
- vezetékes: +36 1 436 - 1010 (csak a lent látható időpontokban)
- fax: +36 1 436 - 1030 
Telefonos ügyfélszolgálat: hétfőtől-péntekig: 10.00-tól 18.00-ig

11. Garancia, jótállás:
Forgalmazott termékeinkre kötelező jótállásról a 151/2003.(IX.22), 97/2014(III.25) kormányrendeletek rendelkezései az irányadók.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 19/2014. (IV.29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadóak.
Kérjük, hogy a garanciajeggyel ellátott termékek átvételekor kapott garancialevelet őrizze meg a jótállási és szavatossági jogok érvényesítéséhez!
Nem érvényesíthető a jótállási igény ha a meghibásodást:
- nem rendeltetésszerű vagy a használati utasítástól eltérő használat okozta,
- nem megfelelő szállítás vagy tárolás okozta,
- környezeti vagy a készüléken kívül álló ok (pl. nem megfelelő hálózati feszültség, hosszabbító, áramfejlesztő, stb.) okozta,
- vagy a készüléket a garancialevélben szereplő szakszervizeken kívül már más is javította,
- illetve ha a készülék javítása lehetetlenné válik a gyártó, az értékesítő vagy a szerviz működési körén kívül álló okból.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT LETÖLTHETŐ MINTA:

Elállási Nyilatkozat minta (kattintson IDE a letöltéshez)

EU online vitarendezés platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Szállítási díjak 24 órás kiszállítás esetén:

0-2 Kg súlyig: 1.600.- Ft. + Áfa
2-5 Kg súlyig: 1.800.- Ft. + Áfa
5-10 Kg súlyig: 2.000.- Ft. + Áfa
10-20 Kg súlyig: 2.200.- Ft. + Áfa
20-30 Kg súlyig: 2.400.- Ft. + Áfa
30-40 Kg súlyig: 4.800.- Ft. + Áfa

Utánvét szolgáltatás díjak:

Nettó 20.000.- Ft.-ig / 550.- Ft. + Áfa.
Nettó 50.000.- Ft.-ig / 750.- Ft. + Áfa
Nettó 100.000.- Ft.-ig / 900.- Ft. + Áfa
Nettó 100.000.- Ft. felett: 2.000.- Ft. + Áfa
Bruttó 499.999- Ft.-ig / a beszedett érték 1%-a. + Áfa

A csomagban helyezzük el a számlát; kérjük, ügyeljen rá, nehogy a csomagolással együtt véletlenül kidobja!

Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban bármely kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon nekünk.

Üzletünkben az alábbi bankkártyákat tudjuk elfogadni:
kartyalogokII.jpg

CARBODIAM MAGYARORSZÁG KFT.
2018.

 

 

Proffeszionális gyémántszerszámok

FŐOLDAL